HartaCimitir.ro

Descriere - Sistem de evidenta si monitorizare a ocuparii si utilizarii cimitirelor

Sistemul de evidenta si monitorizare asigura:

 • cresterea veniturilor institutiei administrative prin perceperea corecta a taxelor;
 • clarificarea situatiei juridice a terenurilor, parcelelor si amenajarilor din incinta cimitirului;
 • posibilitatea efectiva de urmarire si control a activitatilor aferente respective;
 • acces liber al cetatenilor la consultarea datelor despre cimitirul Ón cauza, oferindu-se transparenta activitatilor aferente acestuia;
 • cresterea gradului de incredere in institutia ce administreaza cimitirul;
 • evidenta locurilor de veci pe sectoare, parcele, randuri, locuri;
 • evidenta incasarilor din taxele corespunzatoare concesionarii cat si istoricul concesionarilor;
 • generarea de rapoarte periodice;
 • raport cu lista locurilor ramase neocupate;
 • lista incasarilor in perioada specificata;
 • lista restantierilor la plata taxei anuale pentru perioada aleasa;
 • generarea de fise individuale ale locurilor de veci;
 • generarea de harti tematice, tabele, etc.
procedura prelucrare date

In acest context, este necesara culegerea unui set de date geografice privind terenurile destinate cimitirelor si obiectele care ocupa aceste terenuri, precum si elaborarea unei aplicatii software care sa asigure exploatarea si actualizarea datelor respective.